Emballera

Om oss

Tillverkning av träemballage

Vi tillverkar specialemballage i trä, men vårt sortiment innehåller även mellanlägg och sågade ämnen. Det har vi gjort många år. Vårt mål är att producera kundanpassat emballage till rätt kvalitet, rätt support och vara flexibla.

Ditt behov som kund är styrande och vår moderna anläggning tillåter rationell tillverkning av både små och stora serier. Vi sätter största värde på att kunna leverera snabbt och punktligt. All lagring av material och färdigt emballage sker under tak.

Vi kan leverera träemballage godkänt för export enligt standarden ISPM 15. Läs mer om ISPM 15 på Jordbruksverkets hemsida.

Miljövänligt och miljömedvetet

Emballering i trä är ett miljövänligt alternativ! Allt tas om hand. Kapat material går till kund, spillet rivs ner till flis och plast återvinns. Vi är ett miljömedvetet företag och nyligen inskaffades en lastmaskin med miljömotor.