Produkter

Specialemballage i trä

Vi samarbetar med kunden för att få fram en pall som helt än anpassad för kundens produkt. Vi konstruerar specialpallen så att pallen i sig snabbt och enkelt går att sätta samman så att transporten till vår kund sker kostnadseffektivt. Er tid att hantera, sätta samman, och försluta pallen är i sig en kostnad. Vår pall skall ge en fördel - i att er hanteringstid minimeras! En pall har alltid setts som en enkel produkt. Det skall det också vara. Men vi måste addera nya värden såsom vikt, anpassning, hanteringstid, riskminimering, pris etc. Detta skall leda till en kostnadsreducering för kunden. Vi kan leverera träemballage godkänt för export enligt standarden ISPM 15.

Legokapning och virkesförädling

Vi kan erbjuda mycket rationell tillverkning av virkeslängder i vår helautomatisk kap. Vi har väldigt hög precision och kvalitetssäkring tack vare en visionscanner som hittar förprogrammerade defekter. I linan finns automatiserat magasin och staplingsverk i kombination med otrolig kapacitet gör den oslagbar.

Jakttorn

Vi kan nu även erbjuda jakttorn. Vi har fått beställningar på jakttorn bl a till Börstorps slott och till Knutstorp. Jakttornen tillverkar vi i tryckimpregnerat virke, med eller utan tak, och monterar med en stabil konstruktion. Sitsen kan fällas upp efter användning. Tornet går att välta på en släpkärra för transport och går även att monteras på plats.

Övriga produkter

Vi samarbetar med andra företag inom samma bransch. Vi kan därför erbjuda och kombinera med andra produkter såsom mellanlägg och butikspall.

· Laminato
· Flexfurn

Exempel på produkter. Klicka på en bild för att visa den större.